Agentie de detectivi Chisinau, detectiv particular Chisinau MD

Agentie de detectivi particulari în Chisinau Moldova!

Suntem bucuroși să vă salutăm pe pagina Agenției de detectivi particulari DETECT INVEST ACTIV
din Chișinău Moldova și vă mulțumim pentru atenția acordată.

Agenția de detectivi particulari D.I.A. a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat ca societate specializată de detectivi particulari avînd ca obiect de activitate conform Legii nr. 283/2003 – privind activitatea particulară de detectiv și de pază.

Personalul Agenţiei este format din detectivi cu experienţă de lucru în organele de drept (M.A.I., C.N.A., S.I.S.), în sistemul financiar, bancar, întreprinderi de finanţare, companii de colectare şi administrare a datoriilor şi totodată specializaţi pe diverse linii de muncă.

Fiecare detectiv particular din Chișinău MD este membru ai Asociației Internaționale a Detectivilor (I.A.P.D.), Asociației Internaționale a Polițiștilor (I.P.A.), a altor asociații de profil.

Geografia activităţii Agenției este mun. Chișinău și întreg teritoriu al Moldovei.

Colaborarea cu detectivii particulari și Agențiile de detectivi din Europa, Asia, Africa, America și Australia dă posibilitate de a hotărî problemele clienților noștri la distanță și rapid, iar în caz de necesitate – de a ne deplasa în aceste țări.

Raporturile dintre Agenție şi Clienții noştri - persoane fizice și juridice se bazează pe încredere reciprocă şi solidaritate.

Agenția prin personalul său, funcţionează pe baza unor principii esenţiale, respectate cu absolută stricteţe şi anume:

 • asigurarea şi păstrarea secretului investigaţiilor faţă de terţi;
 • profesionalism şi efectuarea tuturor activităţilor numai cu respectarea prevederilor legale;
 • maximă disponibilitate la orice oră din zi sau noapte.

Faţă de concurentă, Agenția noastră se distinge prin următoarele avantaje:

 • consultanţa iniţială gratuită;
 • calitatea deosebită a serviciilor prestate;
 • disponibilitatea imediată în preluarea cazului Clientului;
 • eficacitatea maximă în rezolvarea cazurilor.

Detectivii particulari în exercitarea profesiei respectă întocmai principiile deontologice şi profesionale ale Agenţiei.

REPERE  DEONTOLOGICE

   • ca detectiv particular, sunt practicant al unei profesii licențiate, liberale, independente, autonome şi onorabile;
   • ca detectiv particular știu, că în exercitarea profesiei mă supun legii, regulilor eticii profesionale şi statutului Agenţiei;
   • ca detectiv particular, sunt obligat să păstrez secretul profesional asupra datelor şi informațiilor obținute în urma activităţilor desfăşurate, acestea fiind destinate exclusiv clientului, în condițiile legii;
   • ca detectiv particular, voi folosi metode şi mijloace de investigare prin care să nu aduc atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăților cetățenești;
   • ca detectiv particular, am dreptul să efectuez investigații în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi împrejurările care fac obiectul acestei activități, cu respectarea strictă a drepturilor şi libertăților cetățenilor, precum şi a dispozițiilor legale;
   • ca detectiv particular, desfășor activități specifice de investigare, la cererea persoanelor fizice sau juridice, fără să aduc atingere dreptului la viața intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăți fundamentale ale persoanei vizate;
   • ca detectiv particular știu, că activitatea mea nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaționale la care Moldova este parte, siguranței naționale, ordinii publice ori bunelor moravuri;
   • ca detectiv particular, mă voi strădui să fiu la dispoziția tuturor cetățenilor ce vor căuta sfatul meu. Întotdeauna mă voi strădui, fie să servesc clientul cu toate puterile mele, fie îl voi îndruma spre alt detectiv particular cunoscut, care poate să-l ajute mai bine, în caz că cererea acestuia mă depășește;
   • ca detectiv particular, mă voi pune în permanenţă la curent cu toate legile ce mă privesc în această profesie, precum şi cu celelalte aspecte legale ce privesc atât domeniul public cât şi cel privat, şi mă voi comporta în limita acelor legi în mod explicit în toate împrejurările;
   • ca detectiv particular, voi fi pe deplin conştient de faptul că, lucrând la un caz, sunt în mod esenţial un reprezentant direct, un agent extern specializat, al clientului meu. Conduita mea va fi întotdeauna onorabilă şi profesională, astfel încât să nu afecteze într-un mod negativ imaginea clientului meu;
   • ca detectiv particular, voi face rapoarte periodice despre progresul investigaţiei, pe care le voi înmâna conducerii Agenției, având conţinutul şi regularitatea convenite anterior;
   • ca detectiv particular, voi încerca întotdeauna să stabilesc şi să menţin un dialog potrivit cu clientul meu;
   • ca detectiv particular, voi respecta întotdeauna dorinţele clientului meu, excepţie făcând cazurile în care datorită gravității faptelor, actelor şi aspectelor descoperite sunt obligat de lege să le comunic instituţiei legale în jurisdicţia căreia se încadrează faptele respective;
   • ca detectiv particular, mă voi dedica fiecărei sarcini primite de la conducerea Agenţiei, pe care o voi duce la îndeplinire cu interes şi entuziasm până când voi ajunge la un final în care concluziile pot fi trase în mod clar şi în care atât clientul, cât şi eu însumi, împărtășim în mod mutual aceeași satisfacție;
   • ca detectiv particular ştiu, că nimeni nu este mai important din punct de vedere profesional pentru mine decât clientul meu. Îmi voi servi clientul cu onestitate, integritate, loialitate şi dăruire, cu mijloacele legale, dedicat întru-totul, cu eficienţa şi profesionalismul de cuviinţă;
   • ca detectiv particular, voi manifesta probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul activității mele fiind aflarea realității şi adevărului, până în cele mai mici detalii, în cauza pentru care am fost angajat.

Nu mai sta pe gânduri!  Cazul tău poate fi rezolvat!

Adresează-te și vei fi ajutat!

Partenerii  noștri

Международное форум частных детективов

Международное ассоциация частных детективов

cis-detectives

Международное объединение полицейских

 

ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика